willekeurig
hitparade
plaats
soort
naam
element
stijl
architect
vroeger
mainKunst - kunstwerken van Cornelis Floris de Vriendt (Floris) in BelgiŽ op foto(000129)

Rond de benaming bestaat heel wat verwarring, omdat Floris ook als familienaam gebruikt wordt. Verder was er Cornelis I Floris en Cornelis II Floris. De eerste was vooral beeldhouwer, de tweede (geboren te Antwerpen in 1514 en er overleden op 20 oktober 1575) was naast beeldhouwer ook architect, en ťťn van de grondleggers van de renaissance in Vlaanderen. Zijn interpretatie van de renaissance is bewogener en beladener dan de Italiaanse, waarmee hij reeds een stille aankondiging van de barok is. Zijn stijl (soms Florisstijl genoemd) had internationaal veel invloed. Minder verwarring is er met Frans (broer van Cornelis II), die te Antwerpen geboren werd in 1520, en er op 1 oktober 1570 overleed. Hoewel deze eerst in het atelier van zijn vader tot steenhouwer was opgeleid, werd hij meesterschilder in Antwerpen. Na 1540 en voor 1547 (toen hij zich definitief te Antwerpen vestigde) ging hij naar ItaliŽ, waar hij zowel klassieke werken als werken van Michelangelo bestudeerde. Hij leidde daarna in Antwerpen een groot atelier, dat heel wat werken opleverde. Door zijn tijdsgenoten werd hij erg geprezen. Men noemde hem 'De Vlaamse RafaŽl'. Jacob I werd in 1524 geboren te Antwerpen, en overleed aldaar in 1581. Hij was schilder en maakte glasramen.Lijst

Pos

Minifoto

Naam

Plaats

Score

Begin
jaar

1StadhuisStadhuis
(Overzicht voorzijde)
Arch. Cornelis Floris de Vriendt
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Gemeentehuis, stadhuis, Renaissance, middenrisaliet, Korinthische zuilen, Corinthische zuilen, composietzuilen, Ionische zuilen, bossage, gebosseerd, Dorische zuilen, Cornelis Floris de Vriendt (Floris)
ANTWERPEN5.8 / 1561
2Onze-Lieve-VrouwekathedraalOnze-Lieve-Vrouwekathedraal
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Kerk, Kathedraal, Werelderfgoed, Romaans, Gotiek, Renaissance, schilderij, Doornikse steen, vieringtoren, portiek, rondboogvenster, steunbeer, traptoren, absis, apsis, tongewelf, westbouw, transept, dwarsbeuk, kruisbeuk, koor, priesterkoor, pilaster, triforium, doksaal, doxaal, oksaal, nis, kapgebint, dakkap, dakgebinte, dakstoel, tribune, spitsboog, schip, kapel (als deel van een gebouw), zijbeuk, driebeukig, bundelpijler, Pieter Paul Rubens, Cornelis Floris de Vriendt (Floris)
DOORNIK5.6 /
3Sint-Michielskathedraal (Sint-Michiels en Sinte-Goedele)Sint-Michielskathedraal (Sint-Michiels en Sinte-Goedele)
(Van Sinter-Goedeleplein)
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Kathedraal, Gotiek, preekstoel, kansel, spitsboogvensters, biechtstoel, netgewelf, tussenribgewelf, westertoren, glasraam, transept, dwarsbeuk, kruisbeuk, portaal, gebrandschilderd glas, praalgraf, bundelpijler, collegiale, kapittelkerk, kruisribgewelf, schip, altaar, marmer, brons, kerkschat, zilver, Jan Baptist van der Haeghen, Verbruggen (Verbrugghen), Jan van Delen, Louis de Curte, Erasmus en Artus Quellin, Gilles de Briedere, Jan van Ruysbroeck, Norbertijnen, Jan Delporte, Duquesnoy, Cornelis Floris de Vriendt (Floris), Willem Geefs
BRUSSEL5.7 / ~ 1220
Nederlands
FranÁais
English
Sponser
Belgium
View
Home
Bronnen
Privacy