willekeurig
hitparade
plaats
soort
naam
element
stijl
architect
vroeger
main
--> Hoofdblad --> Lijst van alle plekken Of Vorige
Men vindt deze plek vrij mooi! Gemiddelde score: 5.6 door 2405 willekeurig stemmers.
En U??? Stem op de plekken in België via Willekeurig
(Ref:0002205)
Toon map op Google Maps

Oude Beurs - Den Rhijn te ANTWERPEN 1 (centrum) / ANTWERPEN
(Hofstraat 15)

Oude Beurs - Den Rhijn ANTWERPEN 1 (centrum) / ANTWERPEN foto Galerij en binnenkoer.
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Galerij en binnenkoer.


Oude Beurs - Den Rhijn ANTWERPEN 1 (centrum) / ANTWERPEN foto: Drielobtraceringen tussen de zuilen van de galerij.Oude Beurs - Den Rhijn ANTWERPEN 1 (centrum) / ANTWERPEN foto: Oude Beurs - Den Rhijn ANTWERPEN 1 (centrum) / ANTWERPEN foto: Pagaddertoren of toren met belvédère.Oude Beurs - Den Rhijn ANTWERPEN 1 (centrum) / ANTWERPEN foto: Fraaie kapitelenOude Beurs - Den Rhijn ANTWERPEN 1 (centrum) / ANTWERPEN foto:
Klik op de kleine foto's om ze te vergroten, klik op de grote foto voor een maxi-formaat.

De 19e eeuwse gevels langs de straat laten niet vermoeden dat daarachter een pand uit 1515 door Domien de Waghemakere zit, met een sfeervolle binnenkoer. In 1515 verving Domien de Waghemakere de houten constructie uit de 15e eeuw van de 'oude borze', om er het pand 'den Grooten Rhijn' op te trekken. Net als het vroegere houten gebouw, kreeg het nieuwe gebouw een open binnenplaats, maar nu 'vernieuwt ende gemeerdert met steenen pilaren'.

Reeds in 1526-27 was deze beurs te klein geworden, en vroegen de kooplieden aan de Magistraat een groter gebouw. In 1533 werd de 'oude borze' gesloten en vermoedelijk minstens gedeeltelijk afgebroken. In 1616 werden verscheiden traveeën van 'Den Rhijn' opnieuw opgetrokken.

De gevels in 16e eeuwse bak- en zandsteen geven het geheel een rustige uitstraling. Er is een zuilengalerij. Tussen de zuilen met fraaie kapitelen bevinden zich laatgotische drielobtraceringen. In een hoek staat een uitkragende, eveneens laatgotische toren met belvédère.

Sofie de Volder: 'Vroeger vond de beurs voor schippers altijd plaats in dit prachtige gebouw en ging ik soms wel eens met m'n vader mee, gewoon omdat de beurs zo'n mysterieuze uitstraling had. Spijtig genoeg zijn de tijden veranderd en is de beurs voor schippers vervangen door onpersoonlijk telefonisch contact, rechtstreeks met bevrachters. Ik denk dat ook het beursgebouw te lijden heeft onder deze modernisering, omdat het sindsdien leeg staat en ik heb het gevoel dat de stad Antwerpen dit mooie gebouw liever laat verkrotten (door welke reden dan ook), dan het opnieuw een publieke functie te geven (een grote bibliotheek mss?), zodat de schoonheid ervan weer te bezichtigen is en kleine kindjes zoals ik ten tijden van de schippersbeurs weer kunnen wegdromen in het mysterieuze gebouw. '

Francine Schoeters: 'Mevr. De Volder vergist zich. De schippersbeurs werd gehouden in de handelsbeurs nabij de Meir. De oude beurs is enkel de binneplaats van een gebouw aan de Hofstraat, waar de allereerste beurs van Antwerpen - en misschien wel ter wereld werd gehouden. Dit gebeurde in open lucht. Deze binnenplaats werd al gauw te klein gezien het succes van Antwerpen als handelsmetropool in de 16e eeuw. Er werd een nieuwe beurs gebouwd, deze keer in de nabijheid van de Meir. Dit gebouw brandde echter af. Het huidige gebouw dateert uit de negentiende eeuw, getuige de stalen constructie.'

Jeroen Saenen: 'N.a.v. de opmerking van mevr. Schoeters dat dit gebouw wellicht de eerste locatie is van beurshandel. Dat is echter niet het geval. Het is wél het eerste beursGEBOUW en daardoor van groot historisch belang. Vóór Antwerpen tot bloei kwam, was Brugge de economische leider (de opvolgere van Venetië). Daar, op het 'Beursplein' (het huidige academieplein), ligt de oorsprong van de beurs. Op het plein kwamen buitenlandse kooplieden samen voor hun koopmanshuizen. Zij handelden in de open lucht en scholen onder luifels die later speciaal voor hun waren aangebracht. Er was echter ook één herberg aanwezig op het plein waar handelaren hun makelaar konden treffen. (Locale intermediairs.) Deze herberg was eigendom van de familie Van der Beurze. Hierdoor kwam de term 'naar de beurs gaan' in zwang, welke tot op de dag van vandaag nog bestaat. Detail: Na de neergang van Antwerpen nam Amsterdam de rol over en bouwde een kopie van de Antwerpse Beurs. Op haar beurt bouwde Londen een beursgebouw. Echter, Elizabeth I verbood het om het woord 'Beurs' te gebruiken en introduceerde de term 'Stock Exchange'. De Oude Beurs van Antwerpen is wellicht ontworpen naar voorbeeld van het Brugse Beursplein: een openbare plaats in de open lucht met enkele luifels waar men onder kon schuilen. Ook het ontwerp van de nieuwe beurs refereert hier nog aan. Het is immers gebouwd boven op een kruising in het bestaande stratenplan en had oorspronkelijk ook geen overkapping. '


Tom Verstraelen: 'Het eerste gebouw in de wereld opgericht om aan beurshandel te doen in 1531, Londen volgde in 1566, Amsterdam pas begin 17e eeuw (na de val van Antwerpen in 1585). Een mooi gebouw met uitzonderlijke historische waarde, in het hart van de stad. Zou als belangrijke toeristische attraktie kunnen/moeten geherwaardeerd worden.'

Marianne Nuyts: 'Nog altijd zeer mooi om naar te kijken. Ik woon niet meer in Antwerpen, maar heb dit gebouw in mijn jonge jaren meerdere malen bezocht met de schoolklas. Het straalt nog altijd van schoonheid!'

Cornelia Janssens: 'Het binnenplein en de gewelven . Eigenlijk het geheel 'Français
English
Sponser
Belgium
View
Home
Bronnen
Privacy