willekeurig
hitparade
plaats
soort
naam
element
stijl
architect
vroeger
mainKunst - kunstwerken van Koning Boudewijn I in BelgiŰ op foto(000720)

Koning Boudewijn I werd geboren op 7 september 1930, als oudste zoon van Koning Leopold III. Na het ongelukkige overlijden van zijn moeder, Koningin Astrid, werd de teruggetrokken jongen met een wat zwakke gezondheid eerst door een gouvernante en nadien door zijn stiefmoeder Lilian Baels opgevoed. Met haar had hij een erg nauwe band. Toen hij, na de troonsafstand van zijn vader, op 17 juli 1951 de eed aflegde, was hij meteen de jongste vorst van Europa. De onervaren en getraumatiseerde vorst leidde de eerste 10 jaren van zijn koningschap een erg teruggetrokken bestaan, wat vervreemd van zijn onderdanen. Een belangrijke ommekeer in zijn leven was zijn ontmoeting met de latere koningin Fabiola de Mora y Aragon, waarmee hij huwde op 15 december 1960. Dit huwelijk leidde echter ook tot familiale spanningen: de vroegere koning Leopold III en Lilian Bales verlieten Laken en vestigden zich te Argenteuil. Helaas bleef het huwelijk kinderloos. De koning: 'Stilaan zijn wij gaan begrijpen, dat door zelf geen kinderen te hebben, er meer plaats vrij is in ons hart om alle kinderen lief te hebben'. De populariteit van het paar ging gestaag naar boven. Koning Boudewijn liet zich omringen door een eigen netwerk van vertrouwenspersonen, en er werd werk gemaakt van zijn imago. Vanaf de jaren 80 richtte hij zich regelmatig tot de bevolking via toespraken op radio en televisie. Hij nam daarin vaak eigen, opvallende standpunten in. Een eerste moeilijk politiek moment was de onafhankelijkheidsverklaring van Congo op 30 juni 1960, waar premier Lumumba een scherpe uitval deed naar het Belgisch kolonialisme. Later zou koning Boudewijn wel tot een goede verstandhouding komen met Mobutu. Die zou echter bruusk eindigen, wanneer hij zich zwaar beledigd voelde door een persbericht van het Za´rese persagentschap. In de jaren 80 had koning Boudewijn het erg moeilijk met het 'gefederliseer' van zijn ministers. En ook nadat hij met de staatshervorming had leren leven, bleef hij hameren op het belang van wederzijdse samenwerking, begrip en tolerantie. Verder werd de houding van koning Boudewijn sterk be´nvloed door zijn sterke religieuze overtuiging en zijn aandacht voor traditionele gezinswaarden. Hij drong aan op zorg voor de derde wereld, voor de kinderen, en strijdt tegen armoede, racisme en mensenhandel. Maar zijn releigeuze overtuiging leidt ook tot een mini-koningskwestie. Wanneer men eind jaren 80 abortus uit de strafwet wil lichten, laat hij op 30 maart 1990 aan de toenmalige premier Wilfired Martens weten, dat hij die wet met zijn handtekening niet kan bekrachtigen. Uiteindelijk zet de vorst kort een stapje opzij, 'in de onbekwaamheid om te regeren', zodat de regering de wet zelf kan bekrachtigen. De dood van koning Boudewijn op 1 augustus 1993, met vakantie in Spanje, kwam als een volslagen verrassing. Dagen en achten lang stonden duizenden mensen aan te schuiven, om hun vorst een laatste groet te brengen.Lijst

Pos

Minifoto

Naam

Plaats

Score

Begin
jaar

1(Koninklijk) Paleis op de Meir - Vroeger herenhuis van Susteren(Koninklijk) Paleis op de Meir - Vroeger herenhuis van Susteren
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Paleis, Rococo, gevel, pui, middenrisaliet, symmetrie, symmetrisch, sluitsteen (midden), wapenschild, natuursteen, omlijsting, kapiteel, Korinthische zuilen, Corinthische zuilen, pilaster, geveltop, marmer, schoorsteenmantel, schouw, lambrisering, wandbetimmering, paneelwerk, Ionische zuilen, stucwerk, stucco, Jan Peter Van Baurscheit de Jongere, van Susteren, Koning Leopold II, Koning Boudewijn I, Pierre Fontaine, Napoleon Bonaparte, Koning Albert I
ANTWERPEN5.5 /
2Onze-Lieve-VrouwkerkOnze-Lieve-Vrouwkerk
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

Sleutelwoorden:Kerk, Neogotiek, Romaans, kruisribgewelf, preekstoel, kansel, verticaliserend effect, moza´ek, praalgraf, wapenschild, bundelpijler, crypte, beeld (als ornament), triforium, portaal, orgel, doopvont, polychromie, bladkapiteel, schilderij, kapiteel, marmer, baldakijn, koor, priesterkoor, koepeldak, gewelf, overwelving, overkluising, torenspits, tympaan, timpaan, kegel, biechtstoel, Gaspar de Craeyer, Joseph Poelaert, Koning Leopold I, Joseph Cardijn, P. Schyven, Koning Leopold II, Alphonse Groothaert, Koning Boudewijn I, Koning Leopold III, von Schmidt, Patrick Colon
BRUSSEL5.4 /
Nederlands
Franšais
English
Sponser
Belgium
View
Home
Bronnen
Privacy