willekeurig
hitparade
plaats
soort
naam
element
stijl
architect
vroeger
main
Vorige plek: Sint-Niklaaskerk scoort 5.1
(Ref:0004004)

Toon map op Google Maps

Sint-Jacobskerk te ANTWERPEN 1 (centrum) / ANTWERPEN
(Lange Nieuwstraat 73)

Uw punten :
(Stem 1 indien u dit erg lelijk vindt, 10 voor iets bijzonder prachtig)


Foto door Johan Mares (@Belgiumview)

: Het marmeren barokke koordoksaal dateert uit 1670 is van de hand van S. de Neve. : Detail westportaal: De twee zijdelingse toegangspoorten van de koorsluiting.: Zicht op de noordelijke gang van de kooromgang met links de straalkapellen en rechts de noordelijke zijde van het koordoksaal.  Foto vanuit het schip.: het westportaal
: Het barokke hoofdaltaar.: Het noordelijke zijaltaar wordt regelmatig gebruikt voor kleinere misvieringen.: 19de eeuwse kandelaar.: Het koor werd afgesloten met een apsis met een bijzonder mooi gewelf.:
: De preekstoel.: Het graf van Rubens ligt in de meest oostelijke straalkapel achter het hoofdaltaar.  Het schilderij 'Onze-Lieve-Vrouw temidden van de heiligen' heeft hij zelf geschilderd voor zijn grafmonument.  Het is in feite een familieportret.: Een ietwat luguber altaar in een zijkapel.: :
: De pilaren van de middenbeuk met de gotische spitsbogen en daarboven een pseudo triforium dat herleid werd tot een kleine borstwering.: 1 van de twee beelden die de zijkanten sieren van de straalkapel van het graf van rubens.: Koorgestoelte: Het zuidtransept.  Hier vindt je momenteel de ingang.:
: Biechtstoel.  Zie ik daar nu net iemand die iets op te biechten heeft?: De barokke narthex met daarboven het orgel.: Detail van het kapiteel van de zuilen.: Boven het koordoksaal vindt je een tweede orgel aan de binnenzijde van het koor.: Detail van het koorgestoelte
: : : Het middenschip met het barokke koordoksaal.: : Beeld in het koor
: De kerk bevat 22 altaren.  Hier ziet u de noordelijke zijbeuk die werd voorzien van zijkapelletjes over gans de lengte.: Zicht op de viering en de toegang tot het noordtransept.: Boven de viering heb je een mooi voorbeeld van een stergewelf.
Klik op de kleine foto's om ze te vergroten, klik op de grote foto voor een maxi-formaat.

Deze weelderige Laatgotische kerk werd tussen 1491 en 1656 gebouwd in de parochie waar destijds vooral hogere middenklasse en aristrocratie woonde. Om hun weelde te etaleren, wilden ze een hogere toren dan die van de Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal. Na 55 meter moesten ze deze ambitie begraven, maar dit verklaart de imposante basis van de toren. Als architecten werden de grootsten uit hun tijd ingeschakeld: het geslacht De Waghemakere en Keldermans.

Meer success hadden ze met het barokke interieur van de kerk. Je vindt er meer dan 100 soorten marmer (die volgens de 18e eeuwse prefect van het Vatikaan, Kardinaal Garampi, verfijnder hadden kunnen afgewerkt zijn). Het koordoksaal dateert uit 1670 is van de hand van S. de Neve.

de kerk heeft een middenbeuk met daarnaast 2 zijbeuken die dan werden voorzien van zijkapellen. De zijbeuken lopen door tot voorbij het altaar en daarachter en vormen zo een kooromgang met straalkapellen.

Er zijn 23 altaren. Zie de foto's van het hoofdaltaar en voorbeelden van zijaltaren.

Aan de muren vind je schilderijen van de grootste schilders uit de stad. Naast Rubens noemen we J.Jordaens, G. de Craeyer, ...

Het graf van Pieter Paul Rubens (toch de hoofdattractie van deze kerk) ligt achter het hoofdaltaar van de Onze-Lieve-Vrouwekapel. Het schilderij 'Onze-Lieve-Vrouw temidden van de heiligen' heeft hij zelf geschilderd voor zijn grafmonument. Experts hebben uitgezocht dat dit in feite een familieportret is, met Rubens zelf als Sint George.


Je vindt hier tevens foto's van:
- een voorbeeld van de biechtstoelen
- de preekstoel
- het koorgestoelte
- een 19e eeuwse kandelaar
- het prachtige stergewelf
- de barokke narthex met het orgel
- de toegangspoorten van de barokke koorsluiting.
- een detailfoto van de arcade gevormd door ronde zuilen met korintisch kapiteel en spitsbogen met daarboven een pseudo triforium (enkel een kleine borstwering onder de ramen).

Jos Aerts: 'Helaas, in deze kerk is geen A. van Dijck, te vinden, in tegenstelling met wat voorheen beweerd werd. De schilderijen die aan Van Dyck toegeschreven werden, blijken nu niet van hem te zijn. Dit heb ik vernomen tijdens mijn (recente) opleiding als TOPA-gids (Toerismepastoraal-gids).'
Sponser
Belgium
View
Home
Bronnen
Privacy