willekeurig
hitparade
plaats
soort
naam
element
stijl
architect
vroeger
main
--> Hoofdblad --> Lijst van alle plekken Of Vorige
(Ref:0005775)
Villa Lauwers te KORTRIJK
(Sint-Jansplein 13)


Foto door Johan De BockJohan De Bock:
'Het terrein waarop deze villa staat was oorspronkelijk van een zekere Bruneel De Montpellier. Hij verkocht de grond in 1896 aangekocht aan de dokters Lauwers, Roose en Depla, tezamen met de zusters van het H. Hartziekenhuis. Zij bouwden er het St. Antoniusziekenhuis (dat achter de villa lag) – in Kortrijk beter gekend als de Kliniek Lauwers. In de monumentale tuin achter de villa ligt nog een vijver – het laatste restant van de Groeningebeek, waar de Slag der Guldensporen werd bevochten. De straatnamen in de buurt verwijzen er trouwens naar: Guldensporenlaan, Pieter De Coninckstraat, Jan Breydellaan, Groeningekaai… – er was zelfs een café “Het Slagveld”.

De villa van Dr. Lauwers werd ontworpen door Architect H. Faulnborn uit Keulen, en gebouwd in 1933. Hij paste hierbij de Bauhaus-principes toe.
Het is een zeer ruime belle-epoquevilla, met ruime vergaderzalen, bibliotheek, een ruime keuken, volledig onderkelderd… in het huis vind je nog aparte trappen voor de bewoners en het personeel.

Dokter Lauwers was een gereputeerd chirurg en tevens bekend om zijn sociale bewogenheid. Hij was goed bevriend van Albrecht Rodenbach, Hugo Verriest en Guido Gezelle. Hij was dan ook een zeer vlaamsgezinde intellectueel, maar vermeed de valkuil van de collaboratie tijdens de eerste wereldoorlog.

In 1979 werd het rustoord Dr. Emiel Lauwers geopend, dat momenteel “De Korenbloem” is, en de gebouwen van de oude kliniek werden vervangen door nieuwbouw. De laatste eigenaar, Lucas Lauwers, kleinzoon van de dokter, verhuisde enkele jaren geleden naar dit rusthuis. De villa werd aangekocht door de Korenbloem, die hier mettertijd eveneens een nieuwbouw plant.

In de tussentijd werd het huis in bruikleen gegeven aan de Unie der Zorgelozen, een VZW die zich bezig houdt met buurtwerk, sociaal toneel, diverse andere kunstvormen.
Het is een warme thuis voor de mensen uit de buurt.
Het huis en de tuin ogen momenteel wat vervallen, maar worden zo goed mogelijk in stand gehouden. Het grootste deel van de villa is nog in originele staat, met de originele lambrizeringen en ingewerkte kasten, badkamer, keuken. Er zijn zelfs nog heel wat autenthieke meubelen en kleine versieringen.

Maar omdat het binnen enkele jaren toch zou afgebroken worden, worden er geen grote herstellings- of onderhoudswerken meer uitgevoerd. De Unie der Zorgelozen zal binnen enkele jaren verhuizen naar een nieuw pand (de Scala in de Pluimstraat) – zodra daar de renovatiewerken voltooid zijn.

Op internet worden nu reeds pleidooien gehouden om deze waardevolle villa met Engelse tuin te bewaren voor de toekomst. Gezien de staat waarin het zich bevindt, een haalbare kaart, denk ik: er zijn geen grote bouwtechnische gebreken, het zou nu nog met relatief beperkte middelen kunnen gerenoveerd worden. De villa staat reeds beschreven in de Inventaris van Bouwkundig Erfgoed in Kortrijk. Dit geeft op zich geen enkele bescherming, al is het natuurlijk wel een indicatie van de waarde van het gebouw op zich. Maar er is in Kortrijk al veel moois tegen de vlakte gegaan voor banale nieuwbouw en platte commerce… '

Johan De Bock (op 4 maart 2010): 'Ik vernam zopas dat het gebouw toch niet zou afgebroken worden. Het rusthuis 'De Korenbloem' zou het gebouw integreren in de geplande nieuwbouw - waardoor het meteen ook een nieuwe bestemming krijgt. Goed nieuws dus.'Stijn Vannieuwenborg: 'In 2009 maakten Hilde De Rore, Kristien van der Venne en Stijn Vannieuwenborg een paper rond deze villa. Deze paper is beschikbaar via http://dl.dropbox.com/u/25705269/Villa%20Lauwers.pdf.'Français
English
Sponser
Belgium
View
Home
Bronnen
Privacy