willekeurig
hitparade
plaats
soort
naam
element
stijl
architect
vroeger
main
--> Hoofdblad --> Lijst van alle plekken Of Vorige
Men vindt deze plek vrij mooi! Gemiddelde score: 5.3 door 2323 willekeurig stemmers.
En U??? Stem op de plekken in Belgi via Willekeurig
(Ref:0000251)
Toon map op Google Maps

In den Boer la Mode te MECHELEN
(Grote Markt)

In den Boer  la Mode MECHELEN foto
Foto door Johan Mares (@Belgiumview)
In den Boer  la Mode MECHELEN foto: Foto door Eddy Van Leuven (waarvoor dank!!)
Klik op de kleine foto's om ze te vergroten, klik op de grote foto voor een maxi-formaat.

Dit herenhuis stond oorspronkelijk in de Befferstraat, maar is verhuisd naar de Grote Markt. De gevel is daar steen voor steen terug opgebouwd. En van de mooiste voorbeelden van rococo in Mechelen met prachtige rocaille (schelp)motieven! (met dank aan Eddy Van Leuven) Bob Cornez: 'Een verkoopsadvertentie uit 1789 Vrydag den 3. April 1789, om elf uren voor noen zal op het Stads-huys alhier gehouden worden de 2d Vierschaere tot verkoopinhe van de naersbes. Huyzen. II. Een huys, gronde ende toebehoorten, genaemt den Boer la mode, gestaen op den Steenweg omtrent de Yzere-lene alhier, regenotende het huys genamt den Schild van Engeland ter 1re, ende het gene de Zeyssel genaemt ter andere zeyde, in huere by Guillielmus Josephus Moreau. Ingemeynt voor 2005. Verdieren 100.'

Some Human: ''In den Boer la Mode' bevond zich in de Befferstraat, nabij de huidige Reuzenstraat. Het was er opgetrokken pal in de gotische colonnade van de onvoltooide Keldermansvleugel (nu van het Stadhuis). Toen die in opdracht van de Posterijen in de jaren tot (ik meen) 1912 dan toch naar oorspronkelijke plannen ging voltooid worden (weliswaar 2 kolommen korter zodat de Reuzenstraat geheel open kwam), werden de in de loop der eeuwen tussen de kolommen ingewerkte bouwsels afgebroken maar alleen het prachtige rococohuis (al in 1902) zeer zorgvuldig opdat het kon herrijzen op de huidige locatie (in 1905): hoek Grote Markt en Scheerstraat. Dit verhaal is welbekend.

Merkwaardig is echter het door Bob Cornez geciteerde uit de 'Bekentmaekingen' van het 'Wekelyks Bericht' van 22 februari 1789: 'gestaen op den Steenweg omtrent de Yzere-lene' is ver van de Befferstraat (zelfs dichter bij de huidige locatie). Het rococohuis in de Befferstraat zou nooit aldus mogen (en volgens mij ook niet kunnen) beschreven zijn; slechts als 'gestaen in de Beffer Straete omtrent de Groote Merckt' ofwel 'in de Beffer Straete omtrent de Vee Merckt'. Steenweg en Befferstraat zijn allebei al veel oudere benamingen, in 1789 met dezelfde trajecten als heden (behalve dat na de Eerste Wereldoorlog de IJzerenleen allicht een kort stukje Steenweg 'inpalmde' naast de platgeschoten en nooit heropgetrokken Vleesmarkthallen).

Vermoedelijk ging het om een heel andere woning en misschien vergiste men zich van huisnaam. De vermelde huizen 'Schild van Engeland' en 'Zeyssel' ken ik zelf niet maar zouden allicht anderen toelaten de locatie van het ingemijnde pand vast te stellen. Het bouwjaar van het rococohuis in de Befferstraat is me niet bekend, de Inventaris Onroerend Erfgoed vermeldt slechts in de tweede helft van de 18e eeuw.Mogelijk had de eigenaar van een 'Den Boer la Mode' op de Steenweg dan tegen 1789 een nieuwe, rijkelijke woonst in de Befferstraat laten bouwen en is de huisnaam met hem verhuisd, zodat hij zijn oude te koop zette?'Franais
English
Sponser
Belgium
View
Home
Bronnen
Privacy